Jun88 – 3 Đôi giày thường gặp trong Game Liên Quân Mobile

Chơi Liên Quân lâu nhưng chưa thông thạo hết các cách lên đồ sao cho mạnh hơn. Đăng nhập Jun88 để biết thêm chi tiết về 3 đôi giày thường được các game thủ lên trong Liên Quân.

Giày thép

Giày thép trong Liên Quân Mobile là một vật phẩm trang bị cho nhân vật, giúp tăng khả năng chống lại sát thương và tốc độ di chuyển của nhân vật. Đây là một trong những vật phẩm quan trọng để giúp nhân vật của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

Cụ thể, giày thép có các thuộc tính sau:

  • Tăng khả năng chống lại sát thương: Giày thép tăng khả năng chống lại sát thương vật lý của nhân vật, giúp giảm sát thương nhận được từ đối thủ khi bị tấn công. Điều này giúp nhân vật của bạn có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.
  • Tăng tốc độ di chuyển: Giày thép cũng tăng tốc độ di chuyển của nhân vật, giúp nhân vật di chuyển nhanh hơn trên bản đồ và có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhanh chóng.
  • Có các cấp độ khác nhau: Giày thép có thể được nâng cấp để tăng thêm thuộc tính. Mỗi cấp độ tăng khả năng chống lại sát thương và tốc độ di chuyển của giày thép, giúp nhân vật của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

Trong Liên Quân Mobile, giày thép là một trong những vật phẩm trang bị quan trọng và được sử dụng rộng rãi bởi các nhân vật đánh gần và đánh xa. Nếu bạn muốn tăng khả năng sống sót và khả năng di chuyển của nhân vật của mình, hãy cân nhắc sử dụng giày thép trong trận đấu.

Xem thêm: Cá cược bóng chuyền cùng Jun88

Giày hộ vệ

Giày hộ vệ trong Liên Quân Mobile là một vật phẩm trang bị cho nhân vật, giúp tăng khả năng chống lại sát thương và sức bền của nhân vật. Đây là một trong những vật phẩm quan trọng để giúp nhân vật của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

Cụ thể, giày hộ vệ có các thuộc tính sau:

  • Tăng khả năng chống lại sát thương: Giày hộ vệ tăng khả năng chống lại sát thương vật lý và phép thuật của nhân vật, giúp giảm sát thương nhận được từ đối thủ khi bị tấn công. Điều này giúp nhân vật của bạn có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.
  • Tăng sức bền: Giày hộ vệ cũng tăng sức bền của nhân vật, giúp nhân vật có thể chịu đựng được nhiều sát thương hơn trước khi bị hạ gục.
  • Có các cấp độ khác nhau: Giày hộ vệ có thể được nâng cấp để tăng thêm thuộc tính. Mỗi cấp độ tăng khả năng chống lại sát thương và sức bền của giày hộ vệ, giúp nhân vật của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

Trong Liên Quân Mobile, giày hộ vệ là một trong những vật phẩm trang bị quan trọng và được sử dụng rộng rãi bởi các nhân vật phòng thủ và những nhân vật cần sức bền cao. Nếu bạn muốn tăng khả năng sống sót và sức bền của nhân vật của mình, hãy cân nhắc sử dụng giày hộ vệ trong trận đấu.

Giày kiên cường

Trong Liên Quân Mobile, giày kiên cường là một vật phẩm trang bị cho nhân vật, giúp tăng khả năng chống lại sát thương và sức bền của nhân vật. Đây là một trong những vật phẩm quan trọng để giúp nhân vật của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

Cụ thể, giày kiên cường có các thuộc tính sau:

Tăng khả năng chống lại sát thương: Giày kiên cường tăng khả năng chống lại sát thương vật lý và phép thuật của nhân vật, giúp giảm sát thương nhận được từ đối thủ khi bị tấn công. Điều này giúp nhân vật của bạn có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

  • Tăng sức bền: Giày kiên cường cũng tăng sức bền của nhân vật, giúp nhân vật có thể chịu đựng được nhiều sát thương hơn trước khi bị hạ gục.
  • Giảm thời gian bị choáng: Giày kiên cường còn giúp giảm thời gian bị choáng của nhân vật, giúp nhân vật có thể tiếp tục chiến đấu một cách hiệu quả hơn.
  • Có các cấp độ khác nhau: Giày kiên cường có thể được nâng cấp để tăng thêm thuộc tính. Mỗi cấp độ tăng khả năng chống lại sát thương, sức bền và giảm thời gian bị choáng của giày kiên cường, giúp nhân vật của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong trận đấu.

Trên thực tế, giày kiên cường là một trong những vật phẩm trang bị quan trọng và được sử dụng rộng rãi bởi các nhân vật cần sức bền cao và có khả năng chống lại sát thương mạnh. Nếu bạn muốn tăng khả năng sống sót và sức bền của nhân vật của mình, hãy cân nhắc sử dụng giày kiên cường trong trận đấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *